V roku 2019 bude realizovaná rozsiahla obnova kultúrnej pamiatky Kohlov dom – remeselnícky dom, v ktorého priestoroch sa múzeum nachádza. O postupe prác Vás budeme priebežne informovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published.