Za podpory OOCR REGION GRON a RA BBSK, v snahe priblížiť ťažkú prácu tradičných hrnčiarov, povozníkov a drotárov, vzniklo krátke audiovizuálne dielo, ktoré máte možnosť vidieť ako súčasť expozície hrnčiarskeho múzea.


Leave a Reply

Your email address will not be published.