HRNČIARSKE MÚZEUM BREHY

Tradičné hrnčiarstvo

Akcie 2020

Sezóna 2020 bola otvorená 23.05.2020. V tomto roku je expozícia Hrnčiarskeho múzea doplnená o výstavu fajok tzv. štiavničiek od starých majstrov z Kremnice, Banskej Štiavnice, Nitry a tiež brežského hrnčiara pána Fialu. Ďakujeme všetkým za pomoc pri slávnostnom otvorení …..