Vítajte

Vítajte

Hrnčiarske múzeum bolo zriadené za účelom zachovania tradície hrnčiarstva v obci Brehy, ako aj záchrany kultúrnej pamiatky remeselnícky dvor Kohlov dom a hrnčiarska pec, nachádzajúcich sa v obci. Našou snahou je zozbierať a zachovať zariadenie obydlia remeselníckej rodiny, predmety súvisiace s hrnčiarskou výrobou a tiež pôvodné hrnčiarske výrobky „brežských“ hrnčiarov, oživiť hrnčiarsky odkaz v obci Brehy , ako aj ďalších kultúrno-historických, materiálnych a duchovných tradícií obce. Organizovaním akcií pre verejnosť, vydávaním informačných a propagačných materiálov, realizovaním voľno časových aktivít, tvorivých dielní a workshpov nielen pre deti, prispievame k zachovaniu odkazu minulosti. Pamiatky sú časťou našej kultúrnej a národnej identity, predstavujú priamy odkaz našich predkov a predchodcov.

Otváranie múzea 2016

"Pamiatky sú časťou našej kultúrnej a národnej identity, predstavujú priamy odkaz našich predkov"

Kontakt

Najnovšie články

Rekonštrukcia Kohlovho domu 2020

Druhá etapa rekonštrukcie remeselného domu Kohlov dom bude pokračovať v roku...

Otvorenie sezóny 2020

 

Letná sezóna v Hrnčiarskom múzeu je otvorená od 23.05.2020 do 30.09.2020. Prehliadku si rezervujte: oz.hrnciarskydvorbrehy@gmail.com Expozícia múzea je v...

FreeWeb od WebSupport

Táto stránka je  sponzorovaná

www.websupport.sk