Vítajte

Vítajte

Hrnčiarske múzeum bolo zriadené za účelom zachovania tradície hrnčiarstva v obci Brehy, ako aj záchrany kultúrnej pamiatky remeselnícky dvor Kohlov dom a hrnčiarska pec, nachádzajúcich sa v obci. Našou snahou je zozbierať a zachovať zariadenie obydlia remeselníckej rodiny, predmety súvisiace s hrnčiarskou výrobou a tiež pôvodné hrnčiarske výrobky „brežských“ hrnčiarov, oživiť hrnčiarsky odkaz v obci Brehy , ako aj ďalších kultúrno-historických, materiálnych a duchovných tradícií obce. Organizovaním akcií pre verejnosť, vydávaním informačných a propagačných materiálov, realizovaním voľno časových aktivít, tvorivých dielní a workshpov nielen pre deti, prispievame k zachovaniu odkazu minulosti. Pamiatky sú časťou našej kultúrnej a národnej identity, predstavujú priamy odkaz našich predkov a predchodcov.

Otváranie múzea 2016

"Pamiatky sú časťou našej kultúrnej a národnej identity, predstavujú priamy odkaz našich predkov"

Kontakt

Najnovšie články

Tradičné hrnčiarstvo

Niekoľko storočí bolo hrnčiarstvo a povozníctvo hlavným zdrojom obživy miestnych obyvateľov. Za podpory OOCR REGION GRON a RA BBSK,...

Brežské remeselné dvory

Pozývame Vás dňa 10.08.2019 na náš hrnčiarsky dvor. Bude pre Vás pripravené občerstvenie, príjemné posedenie a voľný vstup do...

Otvorenie hrnčiarskeho múzea

Aj napriek rekonštrukcii, ktorá práve prebieha na Kohlovom dome, otvoríme pre Vás expozíciu hrnčiarskeho...