Vítajte

Vítajte

Hrnčiarske múzeum bolo zriadené za účelom zachovania tradície hrnčiarstva v obci Brehy, ako aj záchrany kultúrnej pamiatky remeselnícky dvor Kohlov dom a hrnčiarska pec, nachádzajúcich sa v obci. Našou snahou je zozbierať a zachovať zariadenie obydlia remeselníckej rodiny, predmety súvisiace s hrnčiarskou výrobou a tiež pôvodné hrnčiarske výrobky „brežských“ hrnčiarov, oživiť hrnčiarsky odkaz v obci Brehy , ako aj ďalších kultúrno-historických, materiálnych a duchovných tradícií obce. Organizovaním akcií pre verejnosť, vydávaním informačných a propagačných materiálov, realizovaním voľno časových aktivít, tvorivých dielní a workshpov nielen pre deti, prispievame k zachovaniu odkazu minulosti. Pamiatky sú časťou našej kultúrnej a národnej identity, predstavujú priamy odkaz našich predkov a predchodcov.

Otváranie múzea 2016

"Pamiatky sú časťou našej kultúrnej a národnej identity, predstavujú priamy odkaz našich predkov"

Kontakt

Najnovšie články

Otváranie sezóny v múzeu sa odkladá….

V roku 2019 bude realizovaná rozsiahla obnova kultúrnej pamiatky Kohlov dom – remeselnícky dom, v ktorého priestoroch sa múzeum...

Audiovizualizácia hrnčiarskeho múzea

V spolupráci s RA BBSK a REGION GRON sa nám podarilo získať finančné prostriedky vo...

Záchrana kultúrnej pamiatky Kohlov dom

Hlavným cieľom roku 2019 je záchrana objektu kultúrnej pamiatky Kohlov dom. Žiadosť o poskytnutie dotácie na základe VZN 31/2015 BBSK...