Vítajte

Vítajte

Hrnčiarske múzeum bolo zriadené za účelom zachovania tradície hrnčiarstva v obci Brehy, ako aj záchrany kultúrnej pamiatky remeselnícky dvor Kohlov dom a hrnčiarska pec, nachádzajúcich sa v obci. Našou snahou je zozbierať a zachovať zariadenie obydlia remeselníckej rodiny, predmety súvisiace s hrnčiarskou výrobou a tiež pôvodné hrnčiarske výrobky „brežských“ hrnčiarov, oživiť hrnčiarsky odkaz v obci Brehy , ako aj ďalších kultúrno-historických, materiálnych a duchovných tradícií obce. Organizovaním akcií pre verejnosť, vydávaním informačných a propagačných materiálov, realizovaním voľno časových aktivít, tvorivých dielní a workshpov nielen pre deti, prispievame k zachovaniu odkazu minulosti. Pamiatky sú časťou našej kultúrnej a národnej identity, predstavujú priamy odkaz našich predkov a predchodcov.

Otváranie múzea 2016

"Pamiatky sú časťou našej kultúrnej a národnej identity, predstavujú priamy odkaz našich predkov"

Kontakt

Najnovšie články

FreeWeb od WebSupport

Táto stránka je  sponzorovaná

www.websupport.sk

Rekonštrukcia Kohlovho domu

Prvá etapa rekonštrukcie remeselného domu Kohlov dom je ukončená. Táto kultúrna...

Tradičné hrnčiarstvo

 Za podpory OOCR REGION GRON a RA BBSK, v snahe...