Vítajte

Vítajte

Hrnčiarske múzeum bolo zriadené za účelom zachovania tradície hrnčiarstva v obci Brehy, ako aj záchrany kultúrnej pamiatky remeselnícky dvor Kohlov dom a hrnčiarska pec, nachádzajúcich sa v obci. Našou snahou je zozbierať a zachovať zariadenie obydlia remeselníckej rodiny, predmety súvisiace s hrnčiarskou výrobou a tiež pôvodné hrnčiarske výrobky „brežských“ hrnčiarov, oživiť hrnčiarsky odkaz v obci Brehy , ako aj ďalších kultúrno-historických, materiálnych a duchovných tradícií obce. Organizovaním akcií pre verejnosť, vydávaním informačných a propagačných materiálov, realizovaním voľno časových aktivít, tvorivých dielní a workshpov nielen pre deti, prispievame k zachovaniu odkazu minulosti. Pamiatky sú časťou našej kultúrnej a národnej identity, predstavujú priamy odkaz našich predkov a predchodcov.

Otváranie múzea 2016

"Pamiatky sú časťou našej kultúrnej a národnej identity, predstavujú priamy odkaz našich predkov"

Kontakt

Najnovšie články

Otváranie sezóny 2022

 

Tento rok otvoríme pre Vás sezónu v Hrnčiarskom múzeu Brehy  28.05.2021 o 11.00 hod.

Srdečne Vás pozývame...

FreeWeb od WebSupport

websupport.sk

Táto stránka je  sponzorovaná

 

Sezóna 2021

Návštevu Hrnčiarskeho múzea Brehy

v období od 29.05. do 15.09.2021 je potrebné objednať