Podpora OZ

Benefičný stánok

UPOZORNENIE :
Z nášho benefičného stánku si naši priaznivci, ako poďakovanie za ich finančný dar, môžu vybrať hrnčiarsky výrobok pre seba alebo svojich blízkych. Pri každom hrnčiarskom výrobku je uvedená výška finančného daru, ktorý darca najskôr prevedie na číslo účtu nášho občianskeho združenia a po pripísaní finančného daru na účet bude vybraný produkt zaslaný poštou. Všetky informácie k poukázaniu finančného daru budú poslané na mail darcu, ktorý bude uvedený v požiadavke. V ponuke sú vždy iba produkty, ktoré aktuálne máme .
Nejedná sa o e-shop s predajom tovaru…

Miečnik 25€


Hrniec 25€

Spôsob platby a prepravy:
Zásielka bude odoslaná Slovenskou poštou ako doporučená listová zásielka potom ako zaevidujeme Váš finančný dar s daným variabilným symbolom.

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 5112593018/0900
IBAN: SK 89 0900 0000 0051 1259 3018
BIC – SWIFT kód: GIBASKBX

oz.hrnciarskydvorbrehy@gmail.com

Dodacia doba:
V benefičnom stánku nájdete len tovar, ktorý máme aktuálne. Dodacia doba je 7  pracovných dní od pripísania finančného daru na účet. O všetkých krokoch objednávky Vás budeme informovať.

Poštovné a balné:
V cene výrobku je započítané balné a prepravné náklady na Slovensko.

Reklamácie a vrátenie tovaru:
Nakoľko sa nejedná o predaj, nevzťahuje sa naň § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.). Výrobok je možné vymeniť po emailovej dohode.

Bezpečnosť a ochrana informácií:
Všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté darcom  obdarovanému za účelom splnenia dodávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Darca dáva obdarovanému  svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia dodávky a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Darca  má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.