Podpora OZ

Vstupné pre návštevníkov múzea

Dospelé osoby : 1,-€

Deti od 5 rokov : 0,50€

Školské skupiny, držitelia ZŤP : zdarma

Pre finančný dar s variabilným symbolom 2023 :

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 5112593018/0900
IBAN: SK 89 0900 0000 0051 1259 3018
BIC – SWIFT kód: GIBASKBX

oz.hrnciarskydvorbrehy@gmail.com

Bezpečnosť a ochrana informácií:
Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté darcom obdarovanému, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom  o ochrane osobných údajov v platnom znení.