Novinky

V máji 2022 bola schválená

finančná dotácia z Banskobystrického samosprávneho kraja 

Obnova remeselného domu Brehy

Kultúrne pamiatky budú zachované len vtedy, ak budú funkčné a budú slúžiť ľuďom.

Nechceme sa starať sa o vlhké, studené a plesňou zapáchajúce priestory, ktoré sú k len k nahliadnutiu pre návštevníkov, lebo na iné využitie v dnešnej modernej dobe nie sú vhodné. Prvým krokom k tomu, aby remeselný dom v Brehoch bol opäť využívaný a plnil svoju funkciu, bolo odstránenie mokrých, zavlhnutých častí, výmena strechy, odvod dažďovej vody. Aj keď je vykurovanie priestorov spôsobom ako v minulosti určite romantika, v dnešnej dobe je to hlavne neekologické. Preto sme pristúpili so súhlasom KPÚ v Banskej Bystrici k realizácii plynofikácie a montáže kotolne s reguláciou. Objekt bude čiastočne vykurovaný formou podlahového kúrenia, aby nedošlo k narušeniu vzhľadu miestností.

V roku 2022 sa realizuje prvá etapa, ktorá bola podporená finančnou dotáciou z Banskobystrického samosprávneho kraja.

Po jej ukončení budú priestory kultúrnej pamiatky slúžiť aj na iné účely ako je muzeálna činnosť. Plánovaná sú rôzne workshopy, tvorivé dielne a iné aktivity počas celého roka.