Novinky

V apríli 2019 začala obnova kultúrnej pamiatky Kohlov dom.

Statika zadnej časti domu – maštale, nedovoľuje ďalšej prevádzke objektu, hlavne s ohľadom na jeho využitie. Priestory prednej časti domu, kde sa nachádza múzeum, sú vlhké, strešné konštrukcie vyžadujú kompletnú výmenu, ako aj strešná krytina. Časti gánku chýbajú, jeho nosné stĺpy sú narušené a funkcia podporných stĺpov je nedostatočná.