Vitajte

Vitajte

Hrnčiarske múzeum bolo zriadené za účelom zachovania tradície hrnčiarstva v obci Brehy, ako aj záchrany kultúrnej pamiatky remeselnícky dvor Kohlov dom a hrnčiarska pec, nachádzajúcich sa v obci. Našou snahou je zozbierať a zachovať zariadenie obydlia remeselníckej rodiny, predmety súvisiace s hrnčiarskou výrobou a tiež pôvodné hrnčiarske výrobky „brežských“ hrnčiarov, oživiť hrnčiarsky odkaz v obci Brehy , ako aj ďalších kultúrno-historických, materiálnych a duchovných tradícií obce. Organizovaním akcií pre verejnosť, vydávaním informačných a propagačných materiálov, realizovaním voľno časových aktivít, tvorivých dielní a workshpov nielen pre deti, prispievame k zachovaniu odkazu minulosti. Pamiatky sú časťou našej kultúrnej a národnej identity, predstavujú priamy odkaz našich predkov a predchodcov.

Otváranie múzea 2016

"Pamiatky sú časťou našej kultúrnej a národnej identity,

predstavujú priamy odkaz našich predkov"

GALÉRIA

Najnovšie články

Poskytnutie finančnej dotácie z BBSK 2022

Poskytnutie finančnej dotácie z BBSK 2022

Banskobystrický samosprávny kraj podporil náš projekt

Obnova remeselného domu Brehy - plynofikácia a vykurovanie objektu.

Cieľom toho projektu je zabezpečiť celoročné využitie Kultúrnej pamiatky aj na...

Sezóna v Hrnčiarskom múzeu je otvorená           od 28.05.2022 do 15.09.2022

Sezóna v Hrnčiarskom múzeu je otvorená od 28.05.2022 do 15.09.2022

V múzeu môžete vidieť exponáty z histórie, ale i súčasnosti kachliarstva na Slovensku.

Veľká vďaka patrí pánovi Akad. soch. Štefanovi Mlíchovi za podporu, poskytnutý materiál a zaujímavé informácie z oblasti kachliarstva na Slovensku....

FreeWeb od WebSupport

FreeWeb od WebSupport

websupport.sk

Táto stránka je  sponzorovaná